Do not close. Please wait...

CONTACT US

กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด

  99/9 หมู่ที่ 4 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

  065-518-5677, 065-518-5688, 02-147-3144-45 (สำนักงาน)

  092-926-4265 (ฝ่ายขาย)

  GENCIThailand