เกี่ยวกับ GENCI
บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด (GENCI) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GEL) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และบริษัท Nippon Concrete Industries Co., Ltd. (NC) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง (Spun Pile) จากประเทศญี่ปุ่น

GENCI จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ด้วยทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 200 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยงในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของ GEL ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ประกอบกับประโยชน์จากการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยงจาก NC จึงส่งผลให้ GENCI สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมสูงสุด

GENCI เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย พร้อมบริการติดตั้ง เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง หรือ เสาเข็มสปัน มาตรฐาน มอก.398-2563 โดย GENCI ได้นำเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในขั้นตอนการผลิต ทั้งการผสมคอนกรีต การบ่ม และการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เสาเข็มสปันเหมาะงานฐานรากของโครงสร้าง เช่น อาคาร ที่พักอาศัย โรงงาน และสะพาน ที่ต้องการความแข็งแรงของฐานรากสูง และยังช่วยลดการสั่นสะเทือนเวลาตอกเสาเข็ม เนื่องมาจากลักษณะกลมกลวงตรงกลางเสาเข็มช่วยลดแรงดันของดินในขณะตอกได้ดี ขนาดเสาเข็มสปันของ GENCI มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400, 500, 600 และ 800 มิลลิเมตร