เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง

เสาเข็มคอนกรีตกลมแรงเหวี่ยง หรือ เสาเข็มสปัน ของ GENCI ได้นำความรู้จากประเทศญี่ปุ่นในขั้นตอนการผลิต ทั้งการผสมคอนกรีต การบ่ม และการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เสาเข็มสปันเหมาะงานฐานรากของอาคาร ที่พักอาศัย โรงงาน ที่ต้องการความแข็งแรงของฐานรากสูง และยังช่วยลดการสั่นสะเทือนเวลาตอกเนื่องจากเสาเข็มมีลักษณะกลมกลวงตรงกลางจึงช่วยลดแรงดันของดินในขณะตอกได้ดี ขนาดเสาเข็มสปันของ GENCI มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400, 500, 600 และ 800 มิลลิเมตร

image
image

"เสาเข็มสปัน" เป็นวิธีการผลิตเสาเข็มโดยใช้ข้อดีของคอนกรีตอัดแรง เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นของเสาเข็ม เช่น โมเมนต์ของการรับน้ำหนักของเสาเข็มเองในขณะขนย้าย หรือการรับโมเมนต์ขณะใช้งานตามความต้องการของผู้ออกแบบ ผสมกับการใช้คอนกรีตที่มีคุณภาพดีมีความแข็งแรงสูง โดยมี Strength of Concrete ไม่น้อยกว่า 500 ksc และในอนาคตอาจสามารถทำได้สูงถึง 1,230 ksc ตามมาตรฐานเดียวกับญี่ปุ่นและมาตรฐาน NC

รวมทั้งการใช้แรงเหวี่ยง (Centrifugal) ด้วยแรงเหวี่ยงตั้งแต่ 20g-32g เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของคอนกรีต ได้แก่ กำลังของคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นมากกว่าการเทแบบปกติ เพิ่มความทึบน้ำของคอนกรีตจะส่งผลถึงการป้องกันอากาศและคลอไรต์ที่ทำปฏิกิริยากับเหล็กทำให้เกิดสนิม ซึ่งคอนกรีตประเภทนี้เหมาะสมกับการใช้งานที่มีสภาวะพิเศษ เช่น ติดตั้งบริเวณแม่น้ำ ทะเล หรือสภาพดินที่มีคลอไรต์สูง เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิคของเสาเข็มคอนกรีตกลมแรงเหวี่ยง

 

ข้อดีของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง

 

ขั้นตอนการผลิตเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง